DJUPKARTA ÖVER IVÖSJÖN

Bakgrund
Under åren har det funnits ett antal olika utgåvor av sjökortet. Från början var det Ivösjöns Fiskevårdsförenings medlemmar som ville ha en karta över sjön, där man lätt kunde hitta sina fiskeställen. Då ritade man upp en enkel karta, och denna har så småningom utvecklats med sjömärken mm.
Vi i Fiskevårdsföreningen insåg tidigt att man måste samarbeta om utprickningen i sjön, och lät de olika båtklubbarna svara för själva utprickningen medan vi själva svarade för de uppdateringar av sjökortet som var nödvändiga. År 1984 träffade på initiativ av Båtklubben Pärlan de olika båtklubbarna en formell överenskommelse om ansvarsfördelningen för utprickningen, och man delade in sjön i olika ansvarsområden. Samtidigt påbörjades arbetet för den nya generationen sjökort, och ett modernare kort togs gemensamt fram. Det kortet har sedemera vidareutvecklats, men år 2008 togs det nya, digitalt uppbyggda kortet fram med hjälp av insamlade sponsorbidrag från olika håll.
På grund av bl a copyrightsskydd kan det nya kortet inte läggas ut på hemsidan ännu, men det säljs på de ställen där man säljer fiskekort. Till dess att det nya kortet kan läggas ut, får vi hålla tillgodo med en liten hörna av det som en aptitretare.

SjökortSe bilden i större storlek!
Högerklicka på bilden för att zooma in eller ut.
OBS! Det kan ta lite tid innan bilden är helt färdignedladdad!


Försäljningsställen
Det nya sjökortet, som finns i två varianter, dels ett i papper (200:- kr), dels ett inplastat (300:- kr), säljs på de ställen runt sjön, där man säljer fiskekort.